Pápai Evangélikus Egyházközség
 
1%

 
Menü
Pápai Evangélikus Egyházközség
Aktualitások
Alkalmak
Asszonykör
Unsere Kirche
Elérhetőségeink
Képek
Gyurátz Ferenc Gondolkodói Kör
Hírarchívum
Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola
Luther Márton Olvasókör
Presbitérium
Történet
 

Free counters!

Egyházi és állami és önkormányzati elöljáróink jelenlétében ünnepélyesen átadtuk iskolánk új szárnyát

Ünnepélyes keretek között adták át ma délelőtt a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola új épületét. A Pápai Evangélikus Egyházközség fenntartásában működő tanintézmény négy tanteremmel bővült. A nagyszabású épületavató ceremóniát tanévnyitó ünnepi istentisztelet előzte meg az evangélikus templomban, ahol Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Az ünnepség az új iskolaépület előtt folytatódott politikusok, egyházi vezetők, rangos közéleti személyiségek, továbbá iskolaigazgatók, pedagógusok, szülők, valamint az evangélikus iskola diákjainak részvétele mellett. A Himnusz eléneklése után elsőnek Polgárdi Sándor esperes szólt a szép számban egybegyűltekhez. – Az iskolában alapozhatják meg ismereteiket azok a diákok, akikből majd szakmájukat szerető mesterek válnak, akik olyan szakmát tudnak vállalni, hogy a kétkezi munka gyümölcsét mindenki megbecsülje. Innét indulnak el azok a tanítványok, akikből főiskolások, egyetemisták lesznek. Nekik is fontos szerepük lesz e társadalomban, hogy a megszerzett tudás a gyakorlatban vagy a tudományos életben olyan szerepet vállaljon, amelyben egész emberi lényükkel részt tudnak venni – fogalmazott az esperes. Hozzáfűzte, evangélikus és egyházi intézményként valami többletet szeretnének útravalóul adni a gyerekeknek, ez pedig a lelkiségben, a Szentírás ismeretében, ember és ember közötti kapcsolatban, a másik megbecsülésében válhat igazán nyilvánvalóvá. Az avatóünnepségen részt vett Kövér László, az Országgyűlés elnöke is, aki köszöntőjében a pedagógusokhoz szólva kiemelte, a köznevelés átalakítása olyan ügy, amiért érdemes dolgozni. – Érdemes, mert tiszta, átlátható viszonyokat teremt, hosszú távon rendezi a jövőt, emeli a pedagógusok fizetését, és új távaltokat nyit meg mindenki előtt, aki kemény munkával akar érvényesülni a pályán. Érdemes, mert új lehetőségeket, új eszközöket ad az önök kezébe. De mindennél fontosabb, hogy érdemes dolgozni azokért a diákokért, akiknek a tanítását a szüleik önökre bízták – jelentette ki Kövér László. Megjegyezte, az egyházi fenntartású iskolákkal szemben a társadalom az általánoshoz képest fokozottabb elvárásokat támaszt, de talán nagyobb bizalommal is fordul az irányukba. – Ne féljünk kimondani a szót, elit intézményeknek tekinti őket. Elbizonytalanodó, talaját vesztő világunkban ezeket az iskolákat a közvélemény, a szülők többsége az egyre veszélyesebbnek tűnő világban való eligazodásra felkészítő, biztonságot adni tudó szigeteknek tekinti – mutatott rá a politikus. – Aki iskolában tanít, aki iskolát szervez, aki iskolát épít, az hisz a közösségben és hisz az emberben. Hisz abban, hogy van közünk egymáshoz, és életre szóló fontos dolgokkal tudjuk megajándékozni egymást. Aki az iskola és a templom által szolgál egy közösséget, a legnagyobb dolgokra vállalkozik – fogalmazott az Országgyűlés elnöke. Hegyi László, az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság kabinetfőnöke beszédében leginkább a köznevelést érintő újításokat taglalta. Mint mondta, az egész napos iskola lehetővé teszi a felzárkóztatást és tehetséggondozást, valamint lehetőséget nyújt a délutáni szabadidő hasznos, kulturált eltöltésére. Továbbá többek között szóba hozta a pedagógusok béremelését, az új Nemzeti alaptantervet, a mindennapos testnevelést, illetve az iskolai tankönyvellátás megreformálását, amelynek célja, hogy néhány éven belül minden általános iskolás diák ingyenesen juthasson hozzá a tankönyvekhez. Hegyi László hangsúlyozta, az oktatásban szükség van fejlesztésekre, és szükség van korszerű, minőségi iskolákra – a Gyurátz iskola pedig ilyen. – A pápai evangélikus általános iskola diákjai kivételezett helyzetben vannak, hiszen olyan impulzusokat kapnak majd ebben az iskolában, amelyek a jó, a szép és az igaz szeretetére ösztönzik őket – tette hozzá az államtitkári kabinetfőnök. Ezt követően Szemerei János és Polgárdi Sándor felszentelte az impozáns létesítményt, majd Zsegraics Gyula, a kivitelezést elvégző Bótakő Kft. ügyvezető igazgatója jelképesen átadta az új épület kulcsait Szücs Gábornak, a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola igazgatójának, aki röviden megemlékezett a jeles alkalomról. Az ünnepélyes szalagátvágás és a Szózat dallamai után pedig a diákok birtokba vették iskolájuk frissen átadott épületrészét, amelyet minden jelenlévő érdeklődő megtekinthetett.

Napiige
Véget vet a halálnak örökre! (Ézs 25,8a)
 
Képek


ESZALOGO2

alap1


Iskolánk új szárnyának avatása

Homokbödöge

Imahét 2013 január


Advent 2013

Ünnepi istentisztelet élő közveítítése teplomunkból

2014 tavaszi programajánló
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster